Slutspel

Om slutspel i schack

Slutspel är den sista fasen i ett schackparti. Det börjar när de flesta pjäser och bönder bytts av.

Det finns olika typer av slutspel - bondeslutspelen som består enbart av bönder, tornslutspel, damslutspel samt slutspel med lätta pjäser (löpare och springare).

I denna fas finns det sällan tillräckligt med pjäser kvar för ett lyckat angrepp som gör schackmatt. Istället strävar spelaren efter att promovera sina bönder. Promovering sker i den sista (för vit) eller första (för svart) raden, där en bonde kan promoveras oftast till en dam men kan promoveras även till torn, springare eller löpare.

Bondeslutspel

lätt, 7 st

I bondeslutspel finns bara bönder och kungar kvar på brädet.

Matt

lätt, 6 st

Schackmatt är en ställning i schack som innebär att partiet tar slut, och den spelare som satte sin motståndare i schackmatt har vunnit.

Det inenbär att motspelarens kung kan inte undkomma eller avstyra attacken.

Opposition

lätt, 18 st

Opposition i schack är en ställning som kan uppstå i slutspel när båda kungarna står på samma linje och antalet fält mellan dem är udda - oftast ett.

Om avståndet är 3 eller 5 fält då kallas det för fjärropposition.

Oppositionen kan vara frontal, diagonal, lateral opposition. Det som är avgörande är vem är vid draget.

Tornslutspel

lätt 7 st.

I tornslutspel finns torn, bönder och kungar kvar på brädet.

Torn vs. springare

lätt, 9 st.

Torn vs. löpare

lätt, 7 st.

Slutspelstrategi

medel, 18 st.

Aktiv kung
Böndernas roll
Centrala bönder
Isolerade bönder
Principen om två svagheter
Materiell fördel
Offer

Träning

Efter lektionerna är det dags för övningar.

Antal övningar -18 st.

Starta träningen