Kommentar av Leif Erlend Johannessen

Emanuel Berg, Excelsior Cup 2004 Göteborg

Berg-Johannessen ½-½, Excelsior Cup 2004 Göteborg

Leif Erlend Johannessen

kommenterar för Schackcentralen


foto:Schackcentralen

 
 
 
Excelsior Cup 2004
Göteborg