Nyheter


Veckans bok

27-09-2004

One Hundred Selected Games
av GM Botvinnik
1960
Botvinnik var en gigant som dominerade schackvärlden under 1900-talets mitt. Hans vetenskapliga förhållningssätt förde schacket in i den moderna eran. Han är också den ende som återerövrat världsmästartiteln två gånger, vilket möjliggjordes av att han noggrant studerade vad som gått fel i respektive förlustmatch, och sedan applicerade denna lärdom i returmatcherna med framgångsrikt resultat. När han slutgiltigt förlorade sin titel mot Petrosjan 1963 hade möjligheten till returmatch tagits bort. När Botvinnik 1970 drog sig tillbaka från den aktiva spelarkarriären var han fortfarande rankad bland de främsta i världen. Därefter koncentrerade han sig på sin berömda schackskola där bland annat Kasparov fick sin schackliga grundutbildning.Det mest klassiska sättet att förbättra sin schackliga förmåga är att studera en stark mästare och dennes partier, helst kommenterade av honom själv. Det ger en allsidig lärdom i alla aspekter av spelet. I denna bok är det just det du får göra. Botvinnik kommenterar själv 100 av sina bästa partier från början av karriären fram till efterkrigstiden då han just stod i begrepp att erövra världsmästartiteln – något som kunde ha skett mycket tidigare om inte andra världskriget kommit emellan (se nedan). I förordet diskuterar Botvinnik sin karriär och beskriver sina spel- och träningsmetoder. Också intressant är kapitlet om den ryska/sovjetiska schackskolan.Huvuddelen är dock partiavdelningen, vilken tar sin början 1926 med ett parti mot vår egen Gösta Stoltz, vilket han vann, i en stadsmatch mellan Leningrad och Stockholm.Botvinniks turneringspraxis sträckte sig då bara två år tillbaka i tiden.Vi får sedan följa honom i hans schackliv över tjugo år fram till och med 1946 då han uppnått världsmästerskapsstyrka vilket han bevisade två år senare då han vann den berömda matchturneringen i Haag och Moskva 1948.Botvinniks enorma studier kring schack och villighet att testa sina tankar på allmänheten genom att kontinuerligt kommentera partier gav honom så småningom en förmåga att uttrycka sig pedagogiskt och koncist för läsarens lärdom. Att sätta hans teorier på prov blev allt som oftast bevis på att dessa höll även i praktiken.Botvinniks disciplin gjorde honom kanske inte särskilt underhållande, förutom vissa infall men nästan allting Michail Moiseevitj skrev är matnyttigt för den kunskapstörstande.Hans motståndare i boken inkluderar de för tiden allra mest kända, såsom Capablanca, Aljechin, Euwe, Keres, men också de mindre kända från tiden då Botvinnik började klättra uppför Olympen. Deskriptiv notation.272 sidor[bokshop]