Nyheter


Veckans bok

20-09-2004

Judit Polgar - The Princess of Chess
av IM Károlyi, 2004
Den yngsta systern i Polgar-trion har trots sin ungdom (hon är fortfarande bara i tjugoåren) länge varit ett unikum i schackvärlden. Rankad bland de tio bästa i världen är hon den enda kvinnan någonsin som jämbördigt kunnat tampas med den yttersta världseliten, och hon distanserar den övriga dameliten med ljusår. Denna särställning har självfallet rönt henne mycket uppmärksamhet, men inte nog med det - hon har även på det rent schackliga planet gjort sig populär med en attraktiv angreppsstil som kan uppskattas på alla nivåer. Därför känns det extra välkommet när Batsford nu kommer ut med en partisamling ägnad detta angreppsgeni.Bokens författare, Tibor Károlyi, är en internationell mästare och tidigare ungersk mästare, som i många år jobbat tillsammans med familjen Polgar. Man märker tydligt att Károlyi känner starkt för dem och att han beundrar deras framgångar och hårda jobb. Trots detta anstränger han sig för att visa båda sidor av myntet och han är mycket öppen.Själva partierna handlar enbart om Judit och hennes motståndare men i mellantexterna presenterar han också de spelare och tränare som betytt mycket för Judit i hennes karriär. Károlyi skriver att han medvetet undvek att ta kontakt med Judit under arbetet med boken, detta för att han ville vara så objektiv som möjligt i kommentarerna.Dessa har blivit väldigt utförliga i de 89 partier och partifragment som presenteras, både i text och varianter och ger en helhetsbild av Judit som schackspelare på ett mycket bra sätt. Motståndare inkluderar de flesta toppspelare, bland annat hela sex partier mot Anand och tre vardera mot Shirov, Karpov och Ivantjuk. Naturligtvis finns vinsten mot Kasparov med och författaren har även velat visa Judits utveckling och därför tagit med partier från tidiga år. Dessa är högst intressanta därför att Judit spelade väldigt bra och mycket intressant redan då. Till exempel är kombinationen (egentligen hela partiet) i första partiet där hon inte ens fyllt nio år ganska fantastisk!!En bok att rekommendera till alla!


288 sidor[bokshop]