Nyheter


Dagens evenemang

15-08-2004

Stockholm Open ROND 9 [officiell site]Bengt Ekenbergs minnesturnering i Helsingborg
Spelform: 8 ronder Monrad
Betänketid: Sammanlagt 30 minuter per rond
[officiell site]Stångåslaget, Linköping

Priser: 5000 kr, 3000 kr, 2000 kr, 1250 kr, 750 kr. Ratingpris om 1000 kr till bästa spelaren i respektive klass B, C, D och E.

Spelform: 9 ronder snabbschack med tidshandikapp (Nordisk Schweizer).
[officiell site]