Nyheter


Tidskrift för Schack medlemstidning

25-12-2009

Från och med det första numret 2009 är Tidskrift för Schack medlemstidning och ingår som en medlemsförmån för alla registrerade medlemmar i Sveriges Schackförbund.
Nummer 1/2009 har skickats till alla som har registrerats som medlemmar under 2008, samt till de som har tillkommit under de första månaderna 2009.

I fortsättningen kommer tidningen endast att skickas till aktuella medlemmar. Det betyder att du måste vara registrerad som medlem under innevarande verksamhetsår för att få tidningen i fortsättningen.

För att du ska vara säker på att få tidningen ska du göra följande:

  • Betala medlemsavgiften till din klubb. De flesta föreningar väntar troligen med att registrera sina medlemmar tills avgiften är betald.
  • Påminn din klubb om att registrering ska göras till SSF:s kansli.


    [källa: schack.se]