Nyheter


SM: Internetanmälan

16-06-2004

Vi har nu åter öppnat möjligheten att anmäla sig via internet. Inga spelare kommer dock att läggas ut på listan över anmälda förrän anmälningsavgiften är betald.


[officiell site]