Nyheter


Hur övar man upp sin positionella schackförståelse?

15-06-2004

Veckans bok:
Excelling at Positional Chess av IM Aagaard
2003, 176 sidor


Det är en fråga som mången schackspelare haft anledning att fundera över, och det är detta ämne Aagaard givit sig i kast med i föreliggande arbete!


I bokens första del pratar Aagaard över sextiosex sidor om enkla sanningar, primära begrepp, hur man känner igen, skapar och utnyttjar svagheter och hur pjäser bäst använder svaga fält till sin egen fördel. Före övningsdelen i boken ger han även förslag på hur du bäst analyserar dina egna partier i avsikt att förstå alla aspekter av dem för att kunna bli bättre och vad man skall tänka på då man gör positionella offer.


Tyngdpunkten i denna bok ligger dock på övningarna samt svaren till dessa, som alla är av positionell karaktär. Gå först igenom texten för då förstår du övningarna bättre när du sedan gör dem. Gå sedan tillbaka och läs texten igen vilket ytterligare ökar din förståelse. Andra gången du går igenom övningarna har du definitivt ökat din positionella förståelse och därmed också din spelstyrka.


Svaren till dessa övningar finns längst bak i boken och de är välanalyserade. Aagaard säger själv att han lagt ned mycket tid på lösningarna och har en distinkt uppfattning om dem. Han har testat sina slutsatser på flera elever och duktiga spelare.


Övningarna är alla hämtade från partier av starka spelare, många av dem från den absoluta världstoppen. Boken rekommenderas för spelare mellan 1500 och 2500.


Jacob Aagaard, som i Sverige bland annat gjort sig bemärkt som återkommande Schacknytt-skribent, är en flitig dansk IM som i januari 2004 tog sin första stormästarinteckning. Hans tidigare bok ”Excelling at Chess” vann ChessCafe.com:s prestigefyllda Book Of The Year-pris.


176 sidor


[bokshop]