Nyheter


Korrschack: Inbjudan till Lag-NM 1

08-06-2004

SSKK – Sveriges Schackförbunds Korrschackkommitté


Nordiskt mästerskap för klubblagSSKK har nöjet att inbjuda till Lag-NM 1, det första nordiska lagmästerskapet i korrschack. En propagandatävling, där nya spelare kan få stöd av mera erfarna. Sverige är arrangör, och SSKK har i samråd med grannländerna övriga beslutat om följande upplägg:


¨ fyrmannalag, normalt med minst tre spelare från samma klubb


¨ Färöarna, Grönland och Åland får ställa upp med nationslag


¨ spel per e-post med internationella regler (ICCF, 60 dagar per 10 drag)


¨ partierna är ratinggrundande; enskilda bord kan bli titelkvalificerande


¨ kontakter med tävlingsledningen sker via lagkapten (som kan vara en av spelarna)


¨ beräknad start 15 septemberIntresset från våra grannländer är stort, och vi räknar med det kommer att behövas flera divisioner. Inplacering kommer då att ske efter känd eller förmodad spelstyrka.


Eftersom Lag-NM 1 ersätter årets lag-SM kommer bästa svenska lag att koras till svenska lagmästare.


Priser. De främsta lagen i högsta divisionen får diplom, liksom segrande lag i lägre divisioner. Inga penningpriser kommer att utdelas, men i gengäld är startavgiften mycket låg.


Anmälan sker via respektive nationella förbund. Svenska lag anmäler sig genom att senast 15 augusti inbetala startavgift 250 kr till postgiro 52052-8 och samtidigt insända laguppställning till sskk@schack.se med lagnamn, lagkapten och spelare i bordsordning inkl. födelsetid, e-adress, postal adress och gärna telefon. Uppge även spelarmeriter om annat än ICCF-rating åberopas.


SSKK-medlemskap är obligatoriskt för alla spelare i svenska lag. Årsavgiften är 440 kr för seniorer och 220 kr för juniorer (födda 1984 eller senare). Tidskriften Korrschack ingår i medlemskapet. Nya medlemmar får som premie en gratis start i SSKK klassturnering eller internationell lagmatch.


Väl mött i Lag-NM 1 - i den nordiska förbrödringens tecken!