Nyheter


Gambitspel

25-05-2004

Veckans bok
Gambit Play
av IM DunningtonOrdet gambit är i schack ofta förknippat med någon skarp öppningsvariant som förstärker taktikerns chanser att vinna, både schackligt och mentalt. Det är därför lätt att tro att det här är en teoribok med olika gambitvarianter. Det är fel. Boken tar upp olika aspekter av gambitspel, vad som rättfärdigar offer och hur man följer upp en gambit. Att tänka på rätt sätt är viktigt, och författaren har mycket text i boken som tar upp detta på olika sätt, såsom mod att tro på sig själv, och skrämseleffektens roll.


Vad gäller det rent schackliga är de viktigaste delarna för gambitspel tid, öppna linjer, initiativ, utposter, splittring och struktur vilka tas upp i varsina kapitel med illustrativa partier.


Som avslutning ges ett kapitel med miniatyrer där den gemensamma nämnaren är att försvararen knäcks under trycket i olika gambitsituationer även om det var han själv som hjälpte till att skapa läget.


Dunnington har gjort ett mycket fint arbete med den här boken och den berikar varje schackspelare som läser den. Betoningen ligger som sagt på förståelse av gambitspel, inte på teorivarianter. Dunnington ger dock lite teori för varje parti. Erfarna spelare läser den som långlivad inspiration och de mindre erfarna studerar den för att bli av med materialrädslan.


(128 sidor)


[bokshop]