Nyheter


Erik Olsons samling

23-05-2004

Erik Olson donerade sin samling av antika schackpjäser mm till Goteborgs Schackförbund 1936 och finns fortfarande i dess ägo.


Mannen bakom denna samling var en ledande gestalt inom svenskt schackliv under 1930 och 40-talen. Erik Olson föddes 22 maj 1886 och var i det civila civilingenjör, direktör, riksdagsledamot mm. Han gjorde stora insatser för Goteborgs Schackförbund i rollen som dess ordförande. I Sveriges Schackförbund var Erik Olson med som suppleant i styrelsen redan vid bildandet 1917 och sedermera i olika roller. Han var SSF:s ordförande 1940 – 47 och var parallellt (1939- 46) även president i Nordiska Schackförbundet.


Erik Olson hade också en viktig roll för arrangerandet av Schackolympiaden 1937 i Stockholm. Trots den civila yrkesrollen och de många administrativa uppdragen inom schackvärlden fann han ändå tid för att också själv ta en aktiv spelarroll i Göteborgs schackliv, ja även vissa internationella framgångar finns med på meritlistan. Erik Olson avled 1966.


[Erik Olsons samlingen]