Nyheter


Inbjudan till nordiskt korrschackmästerskap för klubblag

01-05-2004

SSKK har nöjet att inbjuda till Lag-NM 1, en propagandatävling där nya korrspelare kan få stöd av mera erfarna. Vi står som arrangör och har i samråd med övriga förbund beslutat om följande upplägg: - fyrmannalag, normalt med minst tre spelare från samma klubb - Färöarna, Grönland och Åland får ställa upp med nationslag - spel per e-post med ICCF:s regler (60 dagar per 10 drag); övriga kontakter via lagkapten - partierna är ratinggrundande; enskilda bord kan bli titelkvalificerande - beräknad start 15 september 2004.


Intresset från våra grannländer är stort, och vi räknar med det kommer att behövas flera divisioner. Inplacering kommer då att ske efter känd eller förmodad spelstyrka. Eftersom Lag-NM 1 ersätter årets lag-SM kommer bästa svenska lag att koras till svenska lagmästare.


Priser
De främsta lagen i högsta divisionen får diplom, liksom segrande lag i lägre divisioner. Inga penningpriser kommer att utdelas, men i gengäld är startavgiften mycket låg.


Anmälan sker via respektive nationella förbund. Svenska lag anmäler sig genom att senast 15 augusti inbetala startavgift 250 kr till postgiro 52052-8 och samtidigt insända laguppställning till sskk@schack.se med lagnamn, lagkapten och spelare i bordsordning inkl. födelsetid, e-adress, postal adress och gärna telefon. Uppge även spelarmeriter om annat än ICCF-rating åberopas.
SSKK-medlemskap är obligatoriskt för alla spelare i svenska lag. Årsavgiften är 440 kr för seniorer och 220 kr för juniorer (födda 1984 eller senare). Tidskriften Korrschack ingår i medlemskapet. Nya medlemmar får som premie en gratis start i SSKK klassturnering eller internationell lagmatch. Väl mött i Lag-NM 1 - i den nordiska förbrödringens tecken!


[http://www.schack.se/SSKK/]