Nyheter


Mobiltelefonregeln av Tapio Tikkanen, domare

15-03-2004

Allsvenska kommitten informerade klart före spelets början på fredagen att det var förbjudet för spelare att ha mobiltelefon i spellokalen. Man får inte ens ha en avstängd mobiltelefon, handdator eller liknande.


Orsaken är att det finns schackprogram till en del och att det finns andra sätt att fuska med elektronisk utrustning. Därför förbjuds spelare att ha dessa i spellokalen. Upptäckt av spelare med telefon i spellokalen medför genast till förlust av partiet.
[Se bilden]


I Agrests fall hade han tydligen inte gjort något drag, eftersom han kom lite sent. Då han satte sig vid brädet hördes en ringsignal från hans telefon, men det var inte ett inkommande samtal till Agrest, utan något annan ljudsignal. Men det räckte, eftersom det bevisade att han hade telefon med sig i spellokalen.


Motspelaren Djurhuus krävde omedelbart vinst enligt den bestämmelse som AK hade informerat om. Det var aldrig någon tvekan om vad domaren skulle göra, att Agrest skulle förlora partiet var klart.