Nyheter


Dag 1 i Linares: Leko vann som svart

19-02-2004

Rond 1
Radjabov, T. 0-1 Leko, P. D00 Queen's Pawn Game
Shirov, A. ½-½ Kasparov, G. B90 Sicilian Najdorf Variation
Vallejo Pons, F. ½-½ Kramnik, V. C45 Scotch
Topalov, V. frirond

Ställning
Leko 1p
Shirov ½p
Kasparov ½p
Vallejo ½p
Kramnik ½p
Radjabov 0p
Topalov 0p

[PGN]