Nyheter


Pressmeddelande

24-01-2004

Efter ett sjuårigt uppehåll återupptar Schacksällskapet Manhem arrangerandet av schackboksauktioner.

SS Manhems 37:e internationella schackboksauktion kommer att genomföras i Göteborgs Schackcentrum, Vegagatan 20, lördagen den 27 mars 2004 med början kl. 13.00. Visning av böckerna blir i samma lokal från kl. 11.00.

Cirka 700 objekt går då under klubban, däribland ett antal böcker tillhöriga SS Manhems framlidne hedersmedlem Arne Berggren.

För mer information, kontakta gärna arrangören under

[bokauktion@ssmanhem.se]
Stellan Persson
tel. +46 31 910444
fax +46 31 914655