Nyheter


Inbjudan till distriktsdomarkurs i Karlstad

09-01-2004

Värmlands Schackförbund arrangerar en distriktsdomarkurs i Karlstad lördag 31 januari.
Ur innehållet:
FIDEs schackregler, domarens uppgifter och lottningssystem.
Plats: Hotel Gustaf Fröding.
Tid: Klockan 10.00 - 17.00.
Anmälan till [tapio.tikkanen@schack.se]
senast 26 januari. Kursavgift 200kr.
Kursledare: Tapio Tikkanen, internationell domare.