Nyheter


Bara Bönder har fått en ny hemsida

06-12-2007

Kära schackvänner!
Med lite stolthet kan jag berätta att Bara Bönder skaffat en egen domän,och vår websida har också fått en uppfräschning. Vi stoltar alltid med att ha en fin uppdatering av våra nyheter ochresultat. Nu har vi också en URL som är lättare att komma ihåg, ochdessutom en ren sida. Vi ber er därför uppdatera era länkar, så hoppas vi att det nya namnetsprids fort.


Givetvis finns en länk från vår gamla sida. Den nya adressen är [www.barabonder.se] och gäller såväl SK Bara Bönder som Södra Sandby SS. Väl mött där!


MVH