Nyheter


Nyheter från Schackbutiken

15-11-2007

  • Grandmaster Secrets - Winning Quickly at Chess av GM Nunn, 2007, 192 sidor - 245 kr


  • Grandmaster Secrets - The Caro Kann av GM Wells, 2007, 220 sidor - 245 kr


  • 50 Ways to Win at Chess av GM Moskalenko, 2007, 241 sidor - 245 kr


  • Viktor Bologan Selected Games 1985 - 2004 av GM Bologan, 2007, 236 sidor - 280 kr


  • Silman's Complete Endgame Course av IM Silman, 2007, 530 sidor - 280 kr


    [Läs mer på schackbutiken.com]