Nyheter


Göstas Minnesturnering 2007 arrangeras av Kristallens SK i Stockholm

19-08-2007

GÖSTAS MINNESTURNERING
Söndagen 25 november 2007
Veterantävling hos Kristallens Schackklubb för spelare 60 år och uppåt


I år skulle Gösta Westerholm, en av Kristallens Schackklubbs stiftare ha
fyllt 100 år jämnt. Gösta var KSK:s ”eldsjäl” från bildandet 1931 och livet
ut. När han 1997 fyllde 90 år firade vi honom med en veteranturnering. Denna
har sedan årligen återkommit, sedan Göstas bortgång år 2000 i form av en minnesturnering.


Årets upplaga av Göstas Minnesturnering spelas den 25:e november i Kristallens SK:s lokaler på Södermalm i Stockholm.


”Gemyt” och ”trevnad” är honnörsord för tävlingen, allt i Göstas egen anda.
En gemensam lunch för samtliga deltagare kommer därför att anordnas.
Kostnaden för denna ingår i deltagaravgiften.Lokal: Fritidsföreningen NBN, Björngårdsgatan 1B (vid korsningen med St
Paulsgatan, nära Mariatorget) på Södermalm i Stockholm.


Anmälan: Inbetalning av startavgiften till Kristallens SK:s bankgiro
5882-7296 senast fredag 16 november. Namn, adress, födelseår (1947 eller
tidigare), telefon, ev klubb och ratingtal anges.


Startavgift: 300 kronor. Medlemmar i Kristallens SK betalar 150 kronor.
Lunch ingår i startavgiften, vid behov av specialkost kontakta arrangören.


Priser: Penningpriser till ettan (1.000 kronor), tvåan (750 kronor) och
trean (500 kronor). Ytterligare priser till ett värde av ca 1.300 kronor
lottas/skänks traditionsenligt bort.


Tävlingsform: 7 ronder Schweizer med 15 minuters betänketid per spelare och
parti.


Övriga upplysningar: Lämnas av Jens Petersson, 070-770 25 82, jens.petersson@kristallen.org


Tider: Personlig anmälan i spellokalen senast kl 10.30 den 25:e november.
Prisutdelningen väntas vara klar 17.00


Tidigare segrare: 1997 Kurt Savegren (Rockaden), 1998 S-O Johansson,(Sällskapet), 1999 Ragnar Nyström (Wasa), 2000 Ragnar Nyström (Wasa), 2001
Ulf Fengnell (Järfälla), 2002 Roman Agrest (Sollentuna) , 2003 Roman Agrest(Sollentuna) , 2004 Roman Agrest (Sollentuna), 2005 Ragnar Nyström (Wasa),
2006 Ragnar Nyström (Wasa).