Nyheter


Medlemskap Light?

01-07-2007

Följande mail kom in denna vecka:


Bästa Schackvänner,
Jag tillhör kategorien köksbords- och ChessCornerspelare av medioker spelstyrka. Av mina fem barn spelar tre schack utan att vara klubbanslutna. (En av sönerna spelade dryga året i SK Rockaden, men tyvärr gick det inte att motivera honom att fortsätta.) För egen del finns ingen möjlighet för mig att vara klubbspelare p.g.a. jobb, (läkare), och stor familj. Det jag efterlyser är någon sorts "medlemskap light", där man som enskild person kan vara ansluten till SSF till liten eller ingen avgift. Syftet är att kunna ha en viss organisatorisk anslutning till Schacksverige samtidigt som det inte känns betungande, varken ekonomiskt eller tidsmässigt. Kanske skulle "den tysta massan" av hemmaspelare kunna mobiliseras och engageras på detta sätt? Tack för uppmärksamheten.


[mailadress...]