Nyheter


Öppet brev till Schacksverige! / Ari Ziegler

13-06-2007

"Ett mål jag har är att finna former som gör att svenska elitspelare kan leva som professionella schackspelare. Jag tror att ett steg i rätt riktning är starka inhemska arrangemang i kombination med att elitspelarna också engageras för träningsuppgifter för exempelvis elitjuniorerna. Därmed låter vi också de bästa spelarna i Sverige bli förebilder för nästa generation.
Här vill jag också passa på att säga att jag tycker att förbundskaptensposten är en post som borde utlysas öppet. Den som får posten bör vara en person som kan hjälpa våra elitspelare framåt i sin schackliga utveckling. Om han inte besitter stora schackliga kunskaper bör han åtminstone besitta kunskaper i idrottspsykologi. Poängen är att vår elit ska kunna lära sig något av förbundskaptenen, något som hjälper dem i deras schackkarriärer. Idag ses posten snarare som en administrativ post. Men om man jämför med till exempel fotbollen har man ofta en annan syn på vad förbundskaptenen ska göra."


[läs hela brevet...]