Nyheter


Fråga: Teleschacket ?

08-05-2007

Tom Petersson har mejlat en fråga om "Teleschacket" mellan åren 1965-68, publicerades den i en eller flera tidningar, och i så fall vilka? Ni kan mejla svar [här].