Nyheter


Kristallens Klubbmästerskap

22-12-2003

Det blir särspel mellan Björn Gambäck och Jacob Henriksson som avgör Sveriges kanske starkaste klubbmästerskap med 58 deltagare, varav 20 över 1900.
En poäng efter dessa följde Mikael Näslund, Göran Andersson och Ulf Hammar.
Kristallens hemsida