Nyheter


2,5 miljoner partier

10-03-2006

Opening Encyclopedia 2006 DVD
Denna DVD som täcker samtliga spelöppningar ger dig en optimal plattform för öppningsträning. För var och en av de 500 ECO-koderna, från A00 till E99, finns minst en översikt; totalt finns det mer än 4000 öppningsöversikter på skivan. Många välkända experter har bidragit på sina specialområden: Anand, Barejev, Dautov, Hübner, Jussupov, Kasparov, Korchnoi, Krasenkov och Ribli, för att nämna några.


Partidatabasen innehåller 2,5 miljoner partier, varav cirka 77 000 (!!!) är kommenterade. Dessutom finns det en stor öppningsnyckel med 109 000 enskilda nycklar och en separat mapp med 221 specialpreparerade teoridatabaser från ChessBase Magazine. Något bättre verktyg för dig som är intresserad av att studera öppningar på ett seriöst sätt finns inte. Det är med denna DVD man startar arbetet som fortsätter på analysbrädet och avslutas på tävlingsarenan. ChessBase 9 Reader ingår för läsning av databaserna, så du behöver inget annat schackprogram för att använda skivan.


 • mer än 2,5 miljoner partier, alla med ECO-koder

 • mer än 75 000 kommenterade partier

 • mer än 4000 öppningsöversikter

 • tillgång till partierna med stor öppningsnyckel

 • 221 speciella teoridatabaser

 • ett stort träd med alla partier för snabb överblick och statistikuppgifter

 • ChessBase 9 Reader med tillgång till alla databaser


  Systemkrav: Pentium minst 300 MHz, 64 MB RAM, Win 98 SE/2000/ME/XP, DVD-enhet, mus, ljudkort


  [beställ >> Schackbutiken]