Nyheter


Partiserver

22-02-2006

Harald Lögdahl har startat en sajt där det går att skapa automatiskt genererade partihemsidor dit man senare kan skicka partier i PGN format till, för visning och nedladdning.
[hemsida...]