Nyheter


Tusenmanna 2006

17-02-2006

STOCKHOLMS STADSHUS 1-2 april 2006

Priser: 1:a pris 1 hg GULD, 2-4:e pris 1 kg SILVER


 • SVERIGES SF – SCHACKAKADEMIEN – STOCKHOLMS SF inbjuder till


  TUSENMANNASCHACKET I BLÅ HALLEN I STOCKHOLMS STADSHUS
  LÖRDAG 13.00-18.00 och SÖNDAG 13.00-21.00


 • På lördagen 8-mannagrupper.
  På söndagen simultan mot GM Ulf Andersson för Dig, som inte går vidare till finalspel.


 • Detta är tävlingen dit ALLA schackintresserade kommer.
  Tävlingen där Stig Malm och Erik Penser ställer upp.
  Ung eller gammal - nybörjare eller stormästare spelar.
  ALLA KAN VARA MED


 • KLASSINDELNING:
  A – över 2300 i rating, B – 2299-2000, C – 1999-1700, D – 1699-1400, E – övriga


  HANDIKAPP:
  2-28, 5-25, 8-22, 11-19, 15-15 min.


 • ANMÄLAN:
  Startavgiften 200:- (100:- för juniorer upp till 20 år) skall vara bokförd på Stockholms SF:s postgiro 25 79 58 - 9 senast den 21/3 2006. På talongen skall Du ange namn, adress, tel.nr, samt rating per den 1/1 2006. Saknar Du rating anger Du uppskattad klass (A-E).
  OBS! om Du betalar via Internet måste Du skicka in uppgifterna per post till kansliet, Stockholms SF Hornsgatan 82 B 118 21 Stockholm, eftersom alla uppgifter inte får plats på Internet.

  Efteranmälning kostar ytterligare 100:- (totalt 300:- alltså)
  Personlig anmälan i Blå Hallen senast 12.30 båda dagarna.


 • Boende : Scandic Hotel Continental, 08-517 342 00
  Zinkensdamms vandrarhem: 08-616 81 10
  Ungdomar med ledare kan få gratis grupplogi i SK Rockaden, Stockholms klubblokal,
  Hägerstensåsens Medborgarhus, Riksdalevägen 2.


 • UPPLYSNINGAR: Sveriges SF 011-10 74 20 eller Stockholms SF 08-669 36 54


  VÄLKOMNA till en spännande schackhelg