Nyheter


Norges første sjakkspalte på nett

18-11-2005

Med mulighet til å spille gjennom kommenterte partier i selve artikkelen - noe jeg i hvert fall ikke har sett i aviser før.


Fast adresse for sjakksiden er [http://pub.tv2.no/nettavisen/sjakk/].


[sjakkspalte]