Nyheter


Utvärdera SSF och svenskt schack!

06-11-2005

Utvecklingskommittén har fått i uppdrag av styrelsen i Sveriges Schackförbund att utvärdera utslaget av "Handlingsprogram 2001". UK erbjuder nu dig att hjälpa till!


I utvärderingen hittar du alla de mål och visioner som fanns i "Handlingsprogram 2001".
Hur har SSF och svenskt schack i övrigt lyckats med detta? Bra, dålig, lysande eller kanske katastrofalt? Säg vad du tycker!


[Enkäten].