Nyheter


Järnvägens Fritidsförbunds riksmästerskap

05-10-2005

I Järnvägens Fritidsförbunds riksmästerskapöver 5 ronder monrad och 11 tappra deltagare fördelades placeringarna så här :
1.Görgen Andersson Hallsberg 4 (13)
2.LarsGöran Malmgren Malmö 4(12½)
3.Gunnar Klasén Malmö 3½
4.Lennart Eriksson 3
5-8.StigAlvar Reimertz, Leif Eriksson, Georg Almgren, Gösta Widén alla från Stockholm 2½
9-10. Åke Johansson Västervik 2
9-10.Helga Winter Stockholm 2
11.Anders Larsson Stockholm 1½