Nyheter


Folkschackuniversitetet

26-09-2005

Stockholms Schackförbund kommer i samarbete med tre stora Stockholmsklubbar

(SK Rockaden, Sollentuna SK och SS 4 Springare) att arrangera ett nytt projekt som kallas Folkschackuniversitetet.

Kursledare kommer Elitspelarna IM Thomas Engqvist, IM Vladimir Poley och FM Luis Couso att vara. Kurs 1 börjar redan i höst, och kurs 2 och kurs 3 anordnas under våren 2006.

Kurs 1 avser att behandla Schackstrategi, Schackhistoria (från Botvinnik till Kasparov) och slutspelsbehandling. Detta är en stor satsning på att bygga upp en bra schackmiljö, där spelare ökar på sitt schackliga kunnande, och där spelare kan utbyta åsikter och erfarenheter med varandra!

Här får du en chans att träffa och fråga kända schackspelare om deras hemlighet till framgång!

Kursen är lämplig för spelare/ledare med en rating från 1500 och uppåt. Om Du har lägre rating nu men är på väg uppåt är Du också välkommen.Det kommer att delas ut kursmaterial under kursen som Du kan arbeta med själv och även använda i Din egen undervisning. Efter kursen får Du ett diplom som gör dig till diplomerad schackledare.Plats: Stockholms Schacksalonger, Ringvägen 9C, telefon 08-668 78 77.Dagar: Torsdagarna 13 oktober, 20 oktober, 27 oktober, 3 november,

10 november, 17 november, 24 november, 1 december, 8 december och

15 december.Tid: 18:30-20:30.Anmälan: Genom att senast den 10 oktober betala in anmälningsavgiften 750 kronor (Gäller kurs 1) på Stockholms Schackförbunds postgiro

25 79 58-9. Ange namn, rating och telefonnummer. För kurs 1 är det fri entré på Salongerna.Upplysningar: Stockholms Schackförbund 08-669 36 54

Vladimir Poley 073-579 32 05

Thomas Engqvist 08-628 16 21

Luis Couso 076-212 26 77Övrigt: Glöm inte att söka bidrag för kursen hos Din kommun.VÄLKOMNA!