Nyheter


Lev Polugajevskij - Rashid Neshmedtdinov, kommenterar IM Ari Ziegler

25-09-2005

Lev Polugajevskij - Rashid Neshmedtdinov [A53]
Soci, 1958


1.d4 Sf6 2.c4 d6 3.e4 e5 4.Sc3 exd4 5.Dxd4 Sc6 6.Dd2 g6 7.b3 Lg7 8.Lb2 0-0 9.Ld3 Sg4 10.Sge2
10.Sf3 Sge5 11.Le2 Sxf3+ 12.Lxf3 Sd4 13.Ld1 f5 med bättre spel för svart, Alatorzew-Boleslavskij, Moskva 1950.
10...Dh411.Sg3 Sge5
Nezhmedtdinov förkastade det mer uppenbara: 11...Sce5 på grund av 12.Lc2 Lh6 13.f4 och nu tänkte han att vit kan rockera långt. Men det är inte riktigt säkert att vit kan rockera långt: 13...Sf6! 14.Sce2 Sh5! och svart står bättre.; 11...Ld4 Var också intressant: 12.Sd1 Lxb2 13.Sxb2 Sxh2 14.0-0-0 Men instinkten säger att svart troligen kommer att få sota för bonderovet så småningom.
12.0-012.Le2 Lh6 13.Dd1 f5 ger svart ett visst initiativ.
12...f5
Svart kunde "repeterat" drag med: 12...Sg4!? 13.h3 Sxf2 14.Txf2 (Ej 14.Dxf2 Ld4 15.Dxd4 Sxd4 16.Sd5 med ett fruktansvärt initiativ för vit, enligt Rashid, men Fritz vederlägger vits offer ganska enkelt: 16...c5 17.Se2 Sxe2+ 18.Lxe2 f5 med en tämligen enkel vinst för svart.) 14...Dxg3 och svart står helt enkelt bättre.
13.f3?!
En av Polugajevskijs små svagheter var att han hade en tendens att spela dåligt när han blev överraskad av aggressiva drag i öppningen, här spelar han lite tveksamt: 13.exf5 Sxd3 14.Dxd3 Lxf5 15.Sxf5 Txf5 16.Tae1 Gav nästan utjämning.
13...Lh6
13...Sxd3 14.Dxd3 Ld4+ 15.Kh1 Le5 16.Dd5+ Tf7 vinner bonde för svart, men vit kan få motspel med: 17.f4 Lxf4 18.Sce2 Lxg3 19.Sxg3 f4 20.Se2 g5 21.Lf6 med komplext spel.
14.Dd1 f4
14...Le3+ 15.Kh1 f4 16.Sge2 var också möjligt, men det är svårt att säga om det var bättre än partifortsättningen.
15.Sge2 g5 16.Sd5 g4Frejdigt spel av svart. Nu måste vit spela med absolut precision.
17.g3!
Vit tar upp den kastade handsken och nu börjar de hårdas kamp. 17.Sxc7? g3 18.h3 Lxh3 19.gxh3 Dxh3 20.Sxa8 Dh2#
17...fxg3 18.hxg3 Dh3 19.f4 Le6! 20.Lc2?
Vits ställning var obegripligt svår, löparreträtten visade sig inte räcka till. Här har man tittat på det ena och det andra: 20.Sxc7? Txf4! 21.Txf4 Lxf4 22.Sxf4 Dxg3+ 23.Sg2 Tf8 24.Sxe6 Tf2!; 20.Lxe5 Sxe5 21.Sxc7 Txf4! med samma visa som ovan.; 20.Lc1 Lxd5 21.cxd5 Sd4!; På 20.Lb1! skulle svart kunna fortsätta som i partiet med: 20...Tf7 (eller möjligtvis: 20...Lxd5 21.Dxd5+ Tf7 22.Kf2 Lg7 23.Lc3 Sf3 24.Lxg7 Kxg7 25.Dd1 Dh2+ 26.Ke3 med vissa utsikter att klara sig, men det är roligare att vara svart så klart.)
20...Tf7 21.Kf2 Dh2+ 22.Ke3 Lxd5 23.cxd5
23.Dxd5 Sb4 24.Dd2 Lxf4+ (24...Txf4 25.gxf4 Dh3+ (25...Lxf4+? 26.Txf4) 26.Kf2 Sxc2 27.Dxc2 Sd3+ 28.Kg1 De3+ 29.Kh1 Dh3+ remi.) 25.Txf4 Txf4 26.Dxb4 (26.gxf4? Dh3+ 27.Kf2 g3+ 28.Sxg3 Dh2+ 29.Ke3 Sxc2+ 30.Dxc2 Dxc2) 26...Tf3+ 27.Kd2 Dh6+ 28.Ke1 Td3! 29.Lxe5 Dh1+ 30.Sg1 Dxg1+ 31.Ke2 De3+ 32.Kf1 Tf8+ 33.Kg2 Tf2+ 34.Kg1 Df3 35.Lxd3 Dg2#
23...Sb4 24.Th1Efter att ha tänkt en stund förstod jag att allt hopp var ute, och att partiet skulle spridas i hela världen. - Polugajevskij.
24...Txf4 25.Txh2
25.Sxf4 Sxc2+; 25.gxf4 Lxf4+ 26.Sxf4 Sxc2+
25...Tf3+ 26.Kd4 Lg7!!
Ett underbart drag. Rashid skrev att han inte kunde överblicka alla konsekvenser och att han var tvungen att lita på sin intuition.
27.a4
Det lurigaste försvaret var: 27.Sg1 c5+ (27...Sed3+ 28.Kc4 Sxb2+ 29.Kxb4 Lc3+ 30.Ka3 b5! 31.Dd4 Lxd4 32.Sxf3 Lc3! 33.b4 Sc4+ 34.Kb3 Lxa1 35.Sg5 Le5 svart står klart bättre.) 28.dxc6 Sed3+ 29.Kc4 b5+ 30.Kxb5 Tb8+ 31.Ka4 Sxb2+ 32.Ka3 Sxd1 33.Txd1 Tc3 34.c7 Txc7 35.Ld3 Sxd3 36.Txd3 Tc6; 27.Sc3 Sed3+ 28.Kc4 Sxb2+ 29.Kxb4 Lxc3+ 30.Ka3 b5 Lätt vinst.
27...c5+ 28.dxc6 bxc6 29.Ld3 Sexd3+ 30.Kc4 d5+ 31.exd5 cxd5+ 32.Kb5 Tb8+ 33.Ka5 Sc6+0-1

[Ziegler,Ari]Som säkert många av er redan vet så var det bara en spelare på jorden som Tal fruktade; Rashim Nezhmedtdinov. Hans taktiska briljans var helt enkelt oerhörd, och att spela igenom hans partier får en att upskatta initiativets värde i schack. Vad många kanske inte vet är att han ägnade mycket tid åt öppningsanalyser och var den som (1954) introducerade Dxb2-varianten i Najdorf som senare kom att ingå i såväl Fischers som Kasparovs repertoarer.Boken publicerades efter Pishkins död. Den är en fin bok med en kärleksfull biografi, fina bilder, tabeller mm. Men det är klart, det är ju för de 100 partiernas skull man skaffar boken.220 sidor (hård pärm)Medlemspris 110,50:-
[Schackbutiken]

[Bokshop: 338 titlar just nu]