Nyheter


Pressmeddelande från Sveriges Schackförbund

05-09-2005

Mälardalens Schackförbund uppdelas


Vid en extrainsatt kongress för Mälardalens SF beslutades en uppdelning av förbundet i tre delar. De nya förbunden är Örebro Läns Schackförbund (namn ej klart), Södermanlands SF och Västmanlands SF. Uppdelningen förenklar distriktens kontakt med landstingen eftersom de nya förbunden följer länsindelningen.

SSF:s styrelse har godkänt förändringen som kommer att innebära ändringar i t ex Skollag-SM representation och representation vid SSF:s kongress.I samband med årsmötet genomförde även SSF distriktsbesök hos den nya förbunden. Rapport från dessa finns att läsa på UK:s hemsida.För mer information om SSF:s engagemang i frågan:

Erik Degerstedt, SSF:s UK

erik.degerstedt@schack.se