Nyheter


Veckans bok

28-07-2005

Leningrad System - A Complete Weapon against 1 d4
GM Kindermann
2005
engelskaDetta är en utökad och reviderad upplaga av den populära "Leningrader System" från 2002, översatt till engelska av Brian Ings. Kindermann har infogat en hel del nya partifragment och analyser. Han menar dock att hans repertoarförslag fortfarande står sig bra, med ett viktigt undantag: 1.Sf3 f5 2.d3! som han i den första upplagan kallade för ett farligt försök från vits sida. Sedan dess har vitspelarna haft stora framgångar med varianten, och författaren använder det kanske mest kända exemplet Magnus Carlsen-Sergej Dolmatov, Moskva 2004 som stamparti. Så här skrev vi om den tyska upplagan:

Detta är en mycket personligt skriven repertoarbok för svart, och Kindermann - som är en riktig expert på öppningen - bjuder på åtskilliga egna förslag och analyser. Som undertiteln "Eine Waffe gegen 1.d4" antyder, handlar det inte enbart om Leningradvarianten i Holländskt; alla vits spelsätt efter 1.d4 f5 behandlas. Dessutom har Kindermann förslag på hur man använder Leningraduppställningen mot olika flankspel. Genomgången av typiska teman och idéer tar upp motiv som den "holländska lansen" f5-f4, framstöten e7-e5, svarts spel på damflygeln och den "holländska kungen" (som snabbt kommer till centrum i slutspelet). Även vits idéer förklaras. Författarens huvudvariant är 1.d4 f5 2.g3 Sf6 3.Lg2 g6 4.Sf3 Lg7 5 .0-0 0-0 6.c4 d6 7.Sc3 De8 8.d5 a5; efter dåliga erfarenheter med teorins huvuddrag 8...Sa6 föredrar Kindermann numera att genom 8...a5 stoppa vits farliga expansion på damflygeln (Tb1 och b4). Förutom alla råd till svartspelare finns det också en rekommendation för vit: 8.Te1, som ägnas ett särskilt kapitel. För en äkta Leningradkämpe är boken ett måste, men den fungerar också bra som en introduktion till ett av de mest dynamiska och spännande försvaren mot 1.d4.

208 sidor


[Bokshop - 336 titlar just nu]