Nyheter


Ken Whyld Association bildad i Braunschweig

01-12-2003

Den brittiske schackhistorikern Ken Whyld, bland annat känd för det förträffliga uppslagsverket The Oxford Companion to Chess, var en av initiativtagarna till den schackhistoriska förening, vars bildande ? efter att ha legat i idébanken ett 20-tal år ? slutligen skisserades i Amsterdam 2002. Whyld avled 77 år gammal den 11 juli 2003 och fick dessvärre aldrig uppleva förverkligandet av den sammanslutning som fick bära hans namn. KWA bildades den 21 november i Braunschweig och har hittills samlat 78 schackhistoriskt intresserade medlemmar från 22 nationer.

Jurgen Stigter, Amsterdam, valdes till KWAs förste ordförande och Peter Holmgren, Tyresö, till vice ordförande. I styrelsen ingår dessutom Hans Engberts, Utrecht, Michael Negele, Wuppertal och Roger Klittich, Braunschweig.

Vid mötet i Braunschweig deltog bland andra Rolf Littorin, Peter Holmgren och Calle Erlandsson. Mest långväga gäst var korr-GM Juan Morgado från Buenos Aires. Studiebesöket vid Bibliotheca Augusta i närbelägna Wolfenbüttel gav möjlighet till besiktigande av Tysklands första schackbok inklusive manuskript, Gustavus Selenus: Das Schach- oder Köningspiel, tryckt 1616. Även Tysklands så kallade gyllene bok med illuminationer från 1100-talet fanns på plats. Den kan beskådas i Wolfenbüttel sex veckor per år och är landets mest kostbara ? inköpet betingade på sin tid 37 miljoner D-mark eller ca 180 miljoner svenska kronor.

På KWAs hemsida finns redan åtskillig information om föreningen, till exempel reportage om begivenheterna i Braunschweig och Wolfenbüttel.

http://www.kwabc.com/
http://www.kwabc.com/Homepage-UK/Foundation.htm
http://www.kwabc.com/Homepage-UK/Foundation2.htm

Medlemsavgiften i KWA betalas från och med 2004 och är EUR 50. Skandinaver som önskar bli medlem kontaktar lämpligast Peter Holmgren via e-post: peterho@telia.com