Nyheter


Recension: Play the Open Games as Black - GM Emms av Oskar Hall

18-07-2005

En bok som behandlar i stort sett alla tänkbara öppningar som kan uppstå efter 1.e4 e5 undantaget spanskt. Mest utrymme ges åt kungsgambit, skotskt, preussiskt och Wienerparti. Varje kaptiel inleds med en kort historisk beskrivning av öppningen. Emms presenterar framförallt de varianter han själv använder och visar hur svart kan utjämna. I många kapitel ges en variant som är mer åt det taktiska hållet och en variant av mer positionell karaktär. Boken fyller en viktig funktion då den ger svart stabil grund att stå på och strävar efter att slippa obehagliga överraskningar när vitspelaren väljer någon öppning eller gambit man inte riktigt orkat titta på eller inte mött tidigare.


Tyvärr har boken även en del brister, väldigt få partier visas i sin helhet och författaren bryr i väldigt liten utsträckning om att poängtera viktiga ideer utan visar massor av varianter istället (som i o f sig belyser ideerna som inte nämns). Boken blir lätt lite tråkig, man tröttnar lätt, då i stort sett varje möjlighet för vit presenteras med en egen variant, varianter som i slutändan ofta leder till mycket liknande ställningar med enda skillnaden att exempelvis vit har en löpare på e3 istället för d2, eller ett torn på d1 istället för c1.


Många av varianterna känns också lite urvattnade, vilket i och för sig är lite typiskt för en del av öppningarna då svart inte kastar sig huvudstupa in i olika gambitar utan spelar för utjämning. Boken passar säkert många klubbspelare utmärkt, framförallt på en lägre nivå då man lätt kan "åka dit" mot någon motståndare som sitter på en välprepared gambit. Om man är lite selektiv med varianterna kan säkerligen även lite starkare spelare lära sig en hel del matnyttigt.


Rekommenderad spelstyrka: 1200 - 2100


[Mer om boken i bokshop]