Nyheter


Arrangörs- och Funktionärssjukan

14-07-2005

Bakom varje schackarrangemang och schacktävling finns människor och namn som hjälper, servar och håller ordning, men oftast nämns eller uppmärksammas dessa inte tillnärmelsevis lika mycket som t.ex. pristagare och sponsorer! Förr satte man en ära i att ”noggrant” både redovisa vilka arrangörer och funktionärer man hade i schacktävlingarna(se ex. vis turneringsboken om den Interzonala turneringen i Göteborg 1955!). Vän av ordning frågar sig varför inte detta också är fallet i dagens högteknologiska samhälle, då det t.o.m. förekommer att dessa inte alls nämns?
I pågående SM i Göteborg är i alla fall följande arrangörer och funktionärer: Niklas Sidmar Överledare, Joosef Leppänen Kassör, Ari Ziegler Logi, Göran Ström Medieansvarig, Anders Pettersson Tävlingsledare, Kenneth Fahlström Tävlingsledare, Ulf Norevall Domare SM-gr, Jonas Sandbom Domare, Tapio Tikkanen Domare, (Plus en massa andra som inte får plats här) Göteborgs Schackförbund Arrangör.
Jag hoppas att medier och deras redovisning förbättras och att arrangörer och funktionärer framhäver och informerar mer och bättre om sig själva!