Nyheter


Nya schacklänkar (Hans Eriksson kommenterar)

12-07-2005

:: Arena
Schack GUI för WB1, WB2, UCI, UCI2, Chess960 (FRC), Autoplayer,ICS,... mm översatt till 19 språk med bland annat svensk hjälpfil, svenska menytexter, Svenska ECO-koder...


:: Unofficial Scid Site
Med hjälp om Scid på svenska,förbättrad svensk översättning av Scid och mycket mer (för instruktioner hur man installerar den svenska översättningen i Windows se Arena Support Forum)...


:: DiagTransfer
Program för att göra och skriva ut schackdiagram med svenska hemsidor,svensk installationstext och svensk hjälpfil...


:: Jose
Schackdatabasprogram med ECO-klassificering,positionssökning, True Type schacktypsnitt, 2D,3D,stöd för Winboard, UCI, UCI2, FEN, EPD, Export till PGN, HTML, PDF för Windows, Linux, Mac OS X översatt till 10 språk inkl. svensk.


:: SedatChess
Hårdvarutest,Schackturneringar,
internnationella länkar, forum, schackhemsidor...


[schacklänkar]