Nyheter


Kongressen

10-07-2005

Kongressen inleddes med utdelning av medaljer. Här uppmärksammades Arne Nyberg, grundaren och motorn till Hallsbergs internationella juniorturnering, med Rogardplaketten i guld. Schack-Gideon tilldelades Emanuel Berg för fina insatser 2004, men Berg själv var inte på plats, han hade inte fått besked om det, så Lennart Brorsson tog emot plaketten. När Emanuel lite senare kom till kongressen, hölls en ny utdelning med huvudpersonen närvarande. Emanuel fick då dagens längsta applåd.Röstlängden fastställdes till 37 röster, varvid Stockholm förlorade en röst från planerade 8 röster.Fastställande av dagordningen tog ca 20 minuter. Diskussionen gällde stadgegruppens rapport och om det skulle vara en rapport eller en beslutsfråga. Stockholmarna ansåg, med viss rätt, att det skulle vara en beslutsfråga, eftersom deras motion till förra kongressen inte hade behandlats eller tagits tillbaka, utan kompromissats till stadgegruppens uppgift. Efter diskussioner och röstning beslutade ombuden att kongressen skall fatta beslut i frågan, vilket orsakade 2 reservationer, eftersom en rapportfråga hade blivit en beslutsfråga, som distrikten inte hade kunnat behandla.Till mötesordförande valdes också i år Johan Lönnroth, som också hälsade SSF och Schack-SM välkomna till Göteborg för kommunens räkning.Resultaträkningen orsakade som vanligt en mängd frågor och kritik, frågorna gällde också hur styrelsen kan budgetera så fel, när man ser föregående års utfall.Då verksamhetsberättelsen behandlades togs nedgången i allsvenskan upp. En del av nedgången beror på att antalet klubbar minskat från 400 år 1992 till 257. Antalet lag i allsvenskan har minskat från 376 år 1995 till 306 kommande säsong. I Skåne har många lag hoppat av allsvenskan för att spela i all-skånskan i stället, till stor del är orsaken den höga kostnaden för allsvenskan.Förslaget till nya stadgar behöver bearbetas mera, vilket Staffan Thapper visade många exempel på, och skjuts till nästa kongress. Beslut fattades dock i den för Stockholms SF viktiga frågan om antalet ombud på kongressen. Beslutet gick stockholmarnas väg så att ett distrikt får ha högst 20% av högsta möjliga antalet röster, man vet alltså i förväg hur många ombud distriktet kan skicka. Förbudet att nominera kandidater på kongressen togs också bort.Redovisningen av Lag-EM visar enligt senaste prognos att underskottet kan bli 395.000 kr. Men det finns också några intäktsposter, som kan bli större. Försäljningen av klockor och sensorbräden är inte räknad, antalet hotellnätter för medföljande kan öka och man hoppas på kursvinst på Euron.