Nyheter


Hallsbergsturneringen - Ett minne blott!

29-06-2005

Arne NybergBorde inte Sveriges Schackförbund visa större ansvar för möjligheterna till att hålla Hallsbergsturneringen levande? Som vanligt så nämns inte(inte ens i appellen) arrangör och funktionär med namn, de flesta initierade känner säkert till vilka dessa är, men de är väl ändå värda ett omnämnande? Heder åt SK Kamraterna som åtminstone har en kort presentation av nestorn Arne Nyberg (bilden) på [www.skkamraterna.se/utskick/an.htm/]