Nyheter


Nya schackreglerna

24-06-2005

De nya schackreglerna (svensk översättning) börjar gälla 1 juli och skall användas på SM.Här är några intressanta ändringar:
§ 1:
Att lämna sin egen kung under attack, att utsätta den egna kungen för attack och likaså att slå motståndarens kung är inte tillåtet. Den mattsatte motståndaren har förlorat partiet.§ 3:
En pjäs anses angripa en ruta, även om en sådan pjäs är förhindrad att flytta till den rutan på grund av att den då skulle lämna eller placera kungen med samma färg den själv har under attack.
§ 8:
Det är förbjudet att skriva dragen i förväg.
§ 10:
Tidsbegränsad avslutning
10.1. 'Tidsbegränsad avslutning' är den fas i ett parti, när alla (återstående) drag måste göras på en begränsad tid.10.1. b) Domaren ska tillkännage slutresultatet senare under partiet eller sedan en kläpp har fallit. Han ska förklara partiet remi om han instämmer i att slutställningen inte kan vinnas på normalt sätt eller i att motståndaren inte gjorde tillräckliga ansträngningar att vinna på normalt sätt.
SVERIGES SCHACKFÖRBUND, REGELKOMMITTÉN
FIDEs Schackregler
översättning av Ulf Norevall
[Ladda ner...]