Nyheter


Schack som pedagogiskt verktyg

16-06-2016

Schack övar koncentrationsförmåga, logiskt och matematiskt tänkande.Södertörns högskola i Stockholm anordnar en kurs som vägleder dig hur du hjälper barn i skolan att utvecklas, både social och intellektuellt.

Mer om Schack som pedagogiskt verktyg...