Nyheter


Schack och matte

09-11-2015


I senaste numret av matematiktidskriften Origo finns ett långt reportage om Schack i skolan och de positiva effekter schack har på matematikundervisningen. Under rubriken "Schack stärker matten" berättas om projektet Schack i skolan med exempel från Svaleboskolan i Veberöd.

    Man lär sig strategier för matematisk problemlösning.
  • Du måste hela tiden tänka i flera steg och svara på motståndarens drag. Varje drag innebär en ny lösning i och med ditt motdrag.
  • Du tränar din koncentration och ditt tålamod att tänka i flera steg för att nå målet.
  • Du har flera olika drag i huvudetoch och måste tänka flera drag framåt för att nå målet.
  • Så småningom kan även mönsterseende komma in som ett moment gemensamt för matte och schack.