Nyheter


Recension av Ulrik Schmidt

03-03-2005

Bobby Fischer - The Wandering King
Hans Böhm & Kees Jongkind, 2004
För mig som är ett stort Fischerfan var boken en besvikelse. Den är tunn både i omfång och fakta. Den tillför heller inga nyheter utan allt som står där kan den intresserade redan läsa om på annat håll.Köp alltså inte denna bok utan jag rekommenderar istället GM Andrew Soltis bok Bobby Fischer rediscovered, som är ett mästerverk! (Soltis övriga produktion är av tveksam kvalitet men den boken är ett lysande undantag.)[Bobby Fischer Rediscovered][Bobby Fischer - The Wandering King ]