Nyheter


Svart drar och vinner!

01-03-2005

KOMBINATION nr 8


Muhamadejev - Nebolsjin
SSSR, 1980


Svart drar och vinner![lösning]
[Kombination nr 7][Kombination nr 6][Kombination nr 5][Kombination nr 4][Kombination nr 3][Kombination nr 2][Kombination nr 1]