Nyheter


Jakten på svagheter

28-02-2005

VECKANS BOK
Improve Your Positional Chess
av FM Hansen
2004
I varje schackparti vi spelar är räkneförmågan en mycket viktig faktor. Men eftersom vi inte är datorer som kan beräkna allt, behöver vi kunna förlita oss på vår positionella bedömningsförmåga. Vilka obalanser existerar i ställningen? Vilka är viktigast just nu och hur utnyttjar vi dem till vår fördel? Om sådana kunskaper handlar Improve Your Positional Chess. Erfarenheten förfinar sedan dessa kunskaper och omvandlar dem till kompetens!Bland de ämnen som tas upp finner du:

- Jakten på svagheter

- Att förstå obalanser

- Pjäsernas relativa värden

- Strukturella svagheter

- Var och hur man angriper

- Beslut angående bondestrukturHansen går dock ännu längre och förklarar hur du skapar svagheterna, hur du hanterar brist på utrymme, hur du skall reagera när motståndaren just har offrat kvalitet osv. En intressant bok som ger mycket god bredd och material för egen träning. Varje kapitel avslutas med relevanta övningar som läsaren beroende på tidigare erfarenheter har lättare eller svårare att lösa.Nivån är anpassad för klubbspelare, allt från 1400 – 2300 beroende på hur du använder materialet. Lägre rankade använder materialet som en textbok för assimilering av idéer och högre rankade som en samling exempel att lösa. I båda fallen utökas förrådet av referensställningar som kan guida oss då våra teorikunskaper är uttömda.Carsten Hansen är en dansk FIDE-mästare som numera bor i New Jersey. Han är känd för sina väl genomarbetade böcker, bland annat The Symmetrical English och The Nimzo-Indian: 4e3, och omsorgsfulla recensioner på ChessCafe.com192 sidor

[bokshop]