Nyheter


Veckans bok

12-02-2005

Action Chess - Purdy´s 24 Hour Opening Repertoire
av C.J.S Purdy
Purdys mål med den här boken är att ge läsaren en stabil grund att stå på som svart i öppningen, så att spelarnas chanser skall väga jämnt i övergången till mittspelet. Många av analyserna i de olika öppningarna hittar du bara här. Purdy förstår ställningarna han visar i de olika öppningarna som vore de ett med honom själv till skillnad från att bara kunna dragen. Studerar du noga Purdys rekommendationer och adderar lite originalitet kan du bli en riktig öppningsexpert.Eftersom boken består av artiklar som skrevs för såpass länge sedan har boken uppdaterats och i vissa fall korrigerats, och det finns små textrader med nödvändig information som Purdy vid skrivtillfället inte hade tillgång till, detta för att behålla aktualiteten hos Purdys läror.Författaren rekommenderar ett allt-i-allo system bestående av ...d5, ...e6, ...Sf6, ...Le7 och 0-0 i lämplig ordning mot allt utom 1.e4, Stonewall-angreppet (Stonewall som vit) och Colle. Mot 1.e4 rekommenderar Purdy vissa varianter i Franskt eller Draken i Sicilianskt. Mot Stonewall-angreppet förespråkar Purdy tidig utveckling av svartfältslöparen. Eftersom Purdy hade förordat Colle som vitrepertoar ges i kapitel 13 en helhetsdiskussion om möjligheterna i denna öppning.Repertoaren är främst framtagen för spelare som ligger från 1100 upp till ungefär 1900 i ranking med begränsad tid för att studera öppningar så att fokus kan ligga på studier av mittspelsteman, taktik och slutspel. Förbi denna nivå föreslår Purdy ett djupare studium av öppningarna för att kunna stå sig även mot de mest erfarna spelarna.192 sidor[bokshop - 320 titlar just nu!]