Nyheter


Fråga om Rilton Cup

12-02-2005

Rilton cup har ikke blitt registrert på FIDEs hjemmeside. Har turneringen blitt sendt inn? Jeg håper noen kan ta tak i dette.
Thomas Nyland, [thomasny@mail.com ]