Nyheter


Vit drar och remi!

26-01-2005
Matulovic - Botvinik
Världen - SSSR
Belgrad 1970


Vit drar och remi![lösning]
[Kombination nr 6][Kombination nr 5][Kombination nr 4][Kombination nr 3][Kombination nr 2][Kombination nr 1]