Nyheter


Veckans bok

03-11-2004

Chess: The Art of Logical Thinking
av GM McDonald
2004
engelska
När du sätter dig ner för att spela ett parti schack så har du tillgång till exakt samma stridsstyrka som till exempel Capablanca, Fischer och Kasparov har använt för att skapa mästerverk vi kan njuta av för evigt. Här är en bok med det ambitiösa syftet att lära ut deras kunskaper. Det gör McDonald genom att kommentera varje drag för både vit och svart. På så sätt lär du dig båda sidorna av historien, något som vanligtvis inte görs, då vinnaren, i schack liksom i livet tenderar att bara ge sin egen synvinkel. Men även förloraren, får vi i alla fall förmoda, hade ju idéer, vilka han försökte förverkliga till vinst. Hur gick dessa om intet och vad kan vi lära av misslyckandet?McDonald har valt ut trettio modellpartier, riktiga pärlor från de senaste 25 åren, vilka tydligt visar rätt metoder att spela olika ställningar. Speciellt imponerande är Seirawans underbara spel mot Kovacevic från Wijk aan Zee 1980.Nästan alla världens bästa spelare finns representerade med en förlust, helt enkelt för att demonstrera att fantastiskt skickliga som de är, är ingen felfri! Dessutom är det ju så att de bästa spelarnas förluster blir till våra bästa lektioner.Partierna är utvalda efter tankar kring öppningarna i form av Klassiskt schacktänkande, Dynamisk schackstrategi, Fördröjd dynamism...o.s.v.Det går inte att ta miste på likheten mellan den här och John Nunns bok Understanding Chess Move by Move med den stora skillnaden att de som tycker att Nunns bok var för svår eller mastig kommer att tycka att McDonalds bok är helt perfekt.256 sidor[bokshop]