Mittspel

Om mittspel i schack

Mittspel i schack avser den del av spelet som spelas efter öppningen då spelarna försöker stärka sina positioner genom att försvaga motståndarens, både genom olika stragegiska tekniker.

Gränserna mellan öppning, mittspel och slutspel är mycket flytande. I talespråk sägs det att mittspelet börjar när båda spelarna har bytt ut ett par pjäser och bönder, gjort rockad och eventuellt placerat de tunga pjäserna på öppna linjer.

I mittspelet behöver spelarna oftast inte oroa sig för öppningsfällor längre. Partiet avslutas i mittspelet eller övergår det till ett slutspel.

Plan och positionell utveckling

Plan och positionell utveckling, 1 lektion

Bondestruktur

Anslutna bönder, Underutvecklad bonde Isolerad bonde, Dubbla bönder, Fribonde, Spikad bonde, Passerad bonde, Bondekedjor, Bonde skyddar kungen, 9 lektioner

Svagheter

Utposter, Överskydd, Öppna linjer och diagonaler, Pjäsernas aktivtet, Löpare eller springare?, Fördel av ett löparpar, Olikfärgade löpare, 7 lektioner

Centrum

Öppet och mobilt centrum, Stängt centrum, Låst centrum, Isolerad bonde i centrum, Hängande bönder i centrum, 5 lektioner

Attack och försvar

Attackera kungen, Attackera på flygeln, Försvar, Motattack, 3 lektioner

Utnyttja fördelar

Materiell fördel, Positionell fördel - ytan, Positionellt byte, 3 lektioner

Begränsad rörlighet

Begränsad rörlighet av pjäser, Begränsad rörlighet av bönder, 2 lektioner

Positionella offer

Bondeoffer, Byteoffer, Offer av lätta pjäser, Damoffer, Manervering i ett likaspel, Initiativ, Övergång till slutspel, 7 lektioner

Slutspelsstrategier

Aktiv kung, Böndernas roll,
Princip av 2 svagheter, 18 lektioner


Träning 100 övningar

Efter lektionerna är det dags för övningar.

Lyckas du lösa minst 50% av de 100 st. mittspelsproblem kommer din schackstyrka att bli betydligt bättre.

Starta träningen